English ورود
انجمن های علمی - دانشجویی

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاههای کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق و توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف با حمایت مراکز دانشگاهی به فعالیت می پردازند. این مرکز شامل سه گروه انجمن علمی عمران، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و معماری می باشد که هر یک از انجمن ها 4 نفر عضو اصلی و یک نفر به عنوان دبیر انجمن علمی می باشد.

اعضای انجمن علمی کارشناسی ارشد عمران

 • مرضیه السادات آهنگرها(دبیر انجمن)

اعضای انجمن علمی کارشناسی ارشد معماری

 • فاطمه حسین زاده(دبیر انجمن)
 • امیر حسین دلدار
 • حمید اسکندرلو
 • نسا صارمی
 • النا بنی عباسی

اعضای انجمن علمی عمران

 • حسام صدقی(دبیرانجمن)
 • سعید صفرزاده
 • امیرحسین مقدم
 • امیرمحمد دلیلیان
 • حسن جواهرشناس

اعضای انجمن علمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • محمد هادی نژاد(دبیر انجمن)
 • نگین کوشش فر
 • فاطمه فلاح
 • محمد حمدی صفت
 • سید محمد حسین ایزدی مهر

اعضای انجمن علمی معماری

 • هاجر رضایی(دبیر انجمن)
 • بهاره حق پرست
 • آزاده حق پرست

فعالیتهای انجمن های علمی

 • مناظره و نقد علمی
 • هم اندیشی و نشست های تخصصی
 • فعالیت های کمک آموزشی
 • برگزاری دوره های آموزشی تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی
 • تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نرم افزارهای رایانه ای
 • برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی و صنعتی و فناوری
 • اطلاع رسانی درخصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن
 • افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان درفعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت ها

تعداد بازدید کنندگان 206004