English ورود
آئین نامه و سرفصل ها و شرایط پذیرش

با عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت ، در این بخش اطلاعات مورد نیاز دوره تحصیلات تکمیلی درج می گردد.

تعداد بازدید کنندگان 206004